Personal

Vill du komma i kontakt med någon som jobbar på Slussen? Här hittar du deras telefonnummer och e-postadresser.

Tiina Johansson, utvecklingsledare
Telefon: 073- 800 08 82
Adress: Tankegången 4
E-post: tiina.johansson@educ.goteborg.se

Elisabet Verde, samordnare
Telefon: 070-299 13 54
Adress: Tankegången 4
E-post: elisabet.verde@educ.goteborg.se

Maria Genberg, pedagogisk kartläggare
Telefon: 070-386 80 43
Adress: Tankegången 4
E-post: maria.genberg@educ.goteborg.se

Handan Keskiner, administratör
Telefon: 072-855 31 68
Adress: Tankegången 4
E-post: SlussenCSP@educ.goteborg.se