Om Slussen

Vill du börja på Språkintroduktionsprogrammet i Göteborg? Då vänder du dig till oss på Slussen för att ansöka om en skolplats.

Slussen är Göteborgs Stads mottagningsenhet för nyanlända ungdomar i åldrarna 16-20 år, som vill börja på Språkintroduktionsprogrammet. Vi tar emot intresseanmälningar, kartlägger varje elevs skolbakgrund och kunskaper för att sedan placera honom eller henne på rätt nivå på den skola som passar bäst. 

Vi är till för dig som är född mellan 2002 och 2005 (16-19 år). Är du född 2006 eller tidigare ska du kontakta grundskolan. Länk till mottagningsenheten Göteborg

Är du född tidigare än 2002 ska du kontakta vuxenutbildningen: Ansökan till SFI Göteborgs Stad

Slussen ligger på Tankegången 4 på Lindholmen i Göteborg. Välkommen till oss!