Om Slussen

Vill du börja på Språkintroduktionsprogrammet i Göteborg? Då vänder du dig till oss på Slussen för att ansöka om en skolplats.

Slussen är Göteborgs Stads mottagningsenhet för nyanlända ungdomar i åldrarna 16-20 år, som vill börja på Språkintroduktionsprogrammet. Vi tar emot intresseanmälningar, kartlägger varje elevs skolbakgrund och kunskaper för att sedan placera honom eller henne på rätt nivå på den skola som passar bäst. 

Slussen ligger på Tankegången 4 på Lindholmen i Göteborg. Välkommen till oss!