Om Slussen

Vill du börja på Språkintroduktionsprogrammet i Göteborg? Då vänder du dig till oss på Slussen för att ansöka om en skolplats.

Slussen är Göteborgs Stads mottagningsenhet för nyanlända ungdomar i åldrarna 16-20 år, som vill börja på Språkintroduktionsprogrammet. Vi tar emot intresseanmälningar, kartlägger varje elevs skolbakgrund och kunskaper för att sedan placera honom eller henne på rätt nivå på den skola som passar bäst. 

Vi är till för dig som är född mellan 2003 och 2006 (16-19 år). Är du född 2007 eller tidigare ska du kontakta grundskolan. Länk till mottagningsenheten Göteborg

Är du född tidigare än 2003 ska du kontakta vuxenutbildningen: Ansökan till SFI Göteborgs Stad

Slussen ligger på Tankegången 4 på Lindholmen i Göteborg. Välkommen till oss!