EU-medborgare

EU-medborgare eller barn till EU-medborgare som vistas i Sverige för att vårdnadshavaren arbetar i Sverige, har rätt till utbildning.

Är du 16-20 år och bor i Göteborg för att dina vårdnadshavare arbetar här? Då har du rätt till utbildning. Men, i din ansökan måste du visa dokument som styrker din rätt till skola. Längre ner på sidan, kan du läsa om vad du måste visa i ansökan för att få gå på Språkintroduktion.

Är du 20 år kan du söka till sfi på Vuxenutbildningen. Är du född 2005 ska du söka till grundskolan.

Information om Uppehållsrätt

Skollagen 29 KAP 2§ 3 (Rätt till utbildning utan folkbokföring men med stöd i EU-rätten) Som EU-medborgare har man rätt att uppehålla sig längre än tre månader inom en annan medlemsstats territorium om man:

  1. Är anställd eller egen företagare i mottagarstaten eller
  2. För egen eller sina familjemedlemmars räkning har tillräckliga medel för att inte bli en belastning för mottagarstaten samt har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i mottagarstaten eller
  3. Är familjemedlem som följer med eller ansluter sig till en unionsmedborgare som uppfyller kraven i 1, 2, eller 3.

I din ansökan till Språkintroduktionsprogrammet ska du visa:

  • Ditt pass.
  • Din vårdnadshavares pass.
  • Din vårdnadshavares svenska A eller F-skattesedel
  • Att du är bosatt i Göteborg.

Välkommen in med din ansökan till Språkintroduktionsprogrammet.