Inskrivningssamtal

Under inskrivningssamtalet får du visa dina kunskaper och berätta om din skolgång. Informationen hjälper Slussen att bestämma vilken skola du ska gå på.

Vad är ett inskrivningssamtal?

Ett inskrivningssamtal är ett möte där du träffar en av våra kartläggare och en tolk. Du får berätta om din skolbakgrund och visa dina betyg om du har några. Du får visa dina kunskaper genom att läsa, skriva och räkna på dina olika språk. Vi pratar också om dina förväntningar och önskemål. 

Är du under 18 år ska din vårdnadshavare eller god man vara med under samtalet. Ta med dig ID-kort, pass eller annan legitimation och alla dina betyg. 

Informationen hjälper Slussen att se vilken gymnasieskola du ska bli placerad i. Efter inskrivningssamtalet kommer en skola att kontakta dig för att berätta när och var du ska börja din skolgång. 

Har du frågor om inskrivningssamtalet? Då kan du kontakta oss på Slussen!