Länkar och sidor på internet för nyanlända

Här har vi samlat sidor på internet med information till nyanlända  i åldern 16-20 år.

Länkar och sidor på internet

Information om det svenska samhället

Läs om det svenska samhället. Vad olika myndigheter gör. Om kollektivtrafik. Om körkort i Sverige. Länkar till nyheter på lätt svenska och nyheter översatta till andra språk. 

Arbeta i Sverige

Arbetsförmedlingen är en myndighet. På Arbetsförmedlingen kan du läsa om vilka yrken som finns. Du kan se vilka lediga jobb som finns. 

Information om den svenska skolan på olika språk 

Information om utländsk utbildning

Universitets och högskolerådet förkortas UHR. UHR är en myndighet. På UHR kan du skicka in ditt examensbevis från ditt hemland. UHR bedömer dina betyg och informerar vad det motsvarar i svensk utbildning. 

Migrationsverket 

Migrationsverket är en myndighet. På Migrationsverkets hemsida kan du läsa om vad som gäller när du vill leva i Sverige. På Migrationsverket kan du söka tillstånd som krävs för att bo och vistas i Sverige. Du kan läsa om vilka lagar och regler som gäller i Sverige.
 

Skatteverket

Skatteverket är en myndighet. På Skatteverkets hemsida kan du läsa om vad som gäller för dig som är ny i Sverige. Om du har uppehållstillstånd får du ditt personnummer från Skatteverket. Du folkbokför dig på Skatteverket. Du anmäler din flytt till eller inom Sverige. Du beställer personbevis och id-kort på Skatteverket. 

Skolverket

Skolverket är en myndighet. 

Ny i Sverige 

Socialförvaltningen Centrum

Socialförvaltningen Centrum är en offentlig förvaltning i Göteborgs stad. Förvaltningen har många verksamheter för att stötta nyanlända. Verksamheterna heter Etableringsenheten, Boende för ensamkommande unga och Samhällsorientering.

 • Samhällsorientering
  För dig som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige. En gratis kurs om  hur det svenska samhället fungerar, dina rättigheter, dina skyldigheter, att leva, bo och verka här.
 • Informationskontor på olika språk
  På informationskontoren får du hjälp med att förstå information och får rådgivning. Det finns personal som talar arabiska, dari, engelska, persiska, somaliska, svenska och tigrinja på informationskontoret.

Vägledningscentrum

Vuxenutbildning

 • Vuxenutbildning
  Svenska för invandrare, kommunal vuxenutbildning, Lärvux, Yrkeshögskola för dig som har uppehållstillstånd och är 20 år. 

Grundskoleförvaltningen

Barn som ska gå på förskola, grundskola eller grundsärskola kan söka skolplats. 

Verksamheter för ungdomar i Göteborg 

 • Ungdomssatsningen Hisingen 
  Ungdomssatsningen Hisingen är en verksamhet för ungdomar i åldrar 16-20 år på Hisingen. Ungdomar skapar och deltar i aktiviteter tillsammans med ledare från Ungdomssatsningen Hisingen. 
 • Ungdomens hus 1200 kvadrat 
  På ungdomens hus 1200 kvadrat möts ungdomar i åldrar 16-20 år i sydvästra Göteborg. Här utgår ledare och ungdomar från dina idéer inom kultur, kurser och arrangemang. 
 • Sommarlovssatsningen 
  Aktiviteter under skollov.
 • Ungdomssatsningen Radar 72
  Ungdomssatsningen Radar 72 är en mötesplats för ungdomar i åldrarna 16-20 år. Verksamheten finns i Kortedala. 
 • Projektkontoret Västra Göteborg 
  Läs om vad ungdomar i Västra Göteborg kan göra på sin fritid. 
 • KulturAtom
  Kulturhus och mötesplats för ungdomar i Angered. 
 • Arena 29
  Kulturhus och mötesplats för ungdomar i Majorna. 
 • Fängelset 
  Kulturhus för ungdomar i Härlanda.

Individuell människohjälp 

Individuell Människohjälp är en förening. På föreningen arbetar människor som volontärer. Här finns aktiviteter som du kan vara med i, tillsammans med volontärerna. 

 • Barn i Väntan och Barn i Start
  Barn i Väntan vänder sig till barn och ungdomar i asylsökande familjer och Barn i Start till barn och ungdomar som har fått uppehållstillstånd i Sverige.
 • Move it och Aktiv fritid
  På Move it och Aktiv fritid hjälper volontärer unga att hitta en fritidsaktivitet. Fritidsaktiviteten kan vara att spela fotboll, teater eller träffa andra unga i samma ålder. 
 • Språkfika
  Fika, prata och umgås med volontärer på Individuell människohjälp.