Fotograf: Ida Lundberg

Om Slottsskogsgatan

Slottsskogsgatans dagliga verksamhet ligger i Majorna nära Mariaplan. Verksamheten finns på två adresser, Slottsskogsgatan 32 och 36, som ligger i anslutning till varandra. Vårt mål i verksamheten är din individuella utveckling och att ge dig en meningsfull arbetsdag.

Vår inriktning

Vi vänder oss till dig med intellektuella funktionsvariationer eller förvärvad hjärnskada.

Våra lokaler finns på två adresser

Våra lokaler finns på Slottsskogsgatan 32 och 36 som ligger i anslutning till varandra vid en trafikerad gata. Den ena lokalen är för dig som önskar en lugnare tillvaro där vi jobbar i ett lugnare tempo. Den andra lokalen är anpassad för dig som är lite mer aktiv.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar i grupp och strävar efter att ge dig en utvecklande och meningsfull arbetsdag. Det gör vi genom tydliggörande pedagogik och med hjälp av alternativ och kompletterande kommunikation i form av bilder, konkreta föremål och tecken som stöd.

Vi har inte möjlighet att erbjuda personligt stöd hos oss, det vill säga en personal per brukare.

Vår personal

Personalen hos oss är stödassistenter men vi har även en stödpedagog. Vi har tillgång till arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska från den kommunala hälso- och sjukvården vid behov.

När det är dags att äta

Hos oss kan du antingen värma din egen mat som du har med dig eller så finns möjlighet att beställa mat på plats.

Hjälpmedel

Vi har ett begränsat utrymme för rullstolar.

Resa hit

För att åka med kollektivtrafiken till oss, använd Västtrafiks reseplanerare. Närmaste hållplatsen är Mariaplan. Det finns möjlighet för färdtjänst att stanna utanför entrén.