Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan "Slottet”, på Slottsskogsgatan är en förskola med 4 avdelningar uppdelade på två hus. På alla avdelningar finns barn i åldrarna 1-5 år. Personalen är utbildade förskollärare och barnskötare med bred kompetens och stort engagemang för verksamheten.

Vår fantastiska gård, närheten till Slottsskogen och dess djur och natur, samt Slottsskogskolonin inbjuder till lek och lärande. Vi gör också utflykter till museer, teatrar och bibliotek.

Våra lärmiljöer är föränderliga över tid då vi hela tiden utmanar vår verksamhet beroende på vilka vi är som vistas i verksamheten, nya barn eller nya pedagoger.

Lärandet är lustfyllt och tematiskt och utgår från lek och samspel.  Vi samverkar med geografiskt närliggande förskolor för att lära och inspireras av varandra. All samverkan syftar till att ge barnen fler möjligheter under tiden de är på förskolan.

Vi arbetar enligt förskolans läroplan där fostran, omsorg och lärande utgör en helhet. Huvudrubrikerna i läroplanen är:

  • Normer och värden,
  • Utveckling och lärande,
  • Barns inflytande,
  • Föräldrar och hem samt
  • Samverkan med förskoleklass

Vill du veta mer om förskolan?

Är det dags att välja förskola?
Välkommen på informationsmöte