Foto: Peter Svenson

Rödkullako

Varje sommar gästar kor av rasen rödkulla Slottsskogens djurpark. Korna ingår i Sveriges Rödkulleförenings avelsprogram, för att bevara rasen.

Rödkullan härstammar från den gamla nordiska allmogekon och är nära släkt med fjällkon. Båda räknas som former av svensk kullig, det vill säga hornlös, boskap. Rödkullan kommer ursprungligen från Dalarna och är känd för att vara lugn och tålig.

Rödkullan uppmärksammades i slutet av 1800-talet, när en fin besättning i Svärdsjö blev mycket omtalad. 1912 bildades en särskild avelsförening för rasen och 1930 fanns det minst 30 000 rödkullor i Sverige, speciellt i Dalarna men också i Värmland, Dalsland och Bohuslän. När jordbruket moderniserades på 1960-talet ersattes rödkullorna med andra slags kor, som växer snabbare, blir större och ger mer mjölk. 1978 fanns bara ett 20-tal rödkullor kvar. Idag finns över tusen rödkullor, men de är ändå bara en minimal del av nötboskapen i vårt land.

Fakta om rödkullakon

Mankhöjd: cirka 120 cm

Vikt: 350-600 kg

Antal kalvar: oftast 1 per år, som föds på våren i april

Mjölkproduktion: cirka 5 500 liter per år

Dräktighetstid: cirka 9,5 månader

Livslängd: cirka 20 år