Foto: Peter Svenson

Hängbukssvin

Dagens hängbukssvin är en småväxt grisras, framavlad på 1960-talet av vietnamesiska svin.

Rasen är populär som sällskapsdjur, eftersom hängbukssvin är lättdresserade och kan tränas att bli rumsrena. Små hängbukssvin kallas för minigrisar. De blir fullvuxna vid 4–5 års ålder.

Fakta om hängbukssvin

Vikt: 30-70 kilo
Mankhöjd: 50 cm (och dess totala längd kan bli 90 cm)
Dräktighet: suggan är dräktig i 3 månader, 3 veckor och 3 dagar
Antal ungar: 6-9 kultingar
Livslängd:10-15 år