Foto: M K

Natur och djurliv

Slottsskogen är en naturskön park med slingrande gångvägar upp för tre höjder. Här finns både anlagd park och naturlig skog, vilket syns i Slottsskogens rika djurliv, även utanför djurparkens hägn.

Höjder med utsikt

I Slottsskogen finns flera utsiktsplatser där du kan se olika delar av Göteborg. De är utmärkta i den karta som finns på skyltar i parken och i den folder som finns om parken.

Vild natur och planterade träd

För många är Slottsskogen synonymt med välklippta gräsmattor och asfalterade gångstråk. Men faktum är att den största delen av Slottsskogen består av vanlig naturskog. Här kan du ströva omkring på stigar bland inhemska träd som lind, bok, lönn och olika sorters ek. Vissa träd är upp mot 300 år gamla.

Kinesisk Sekovja i Rhododendrondalen och ståtliga serbiska granar nedanför Björngårdsvillan är exempel på mer exotiska träd som planterats i parken. Azaleor är också växter som inte växer naturligt i Sverige, men har blivit ett kännetecken för Slottsskogen genom den lummiga Azaleadalen. Den blommar vanligtvis från slutet av maj eller början av juni under cirka två till tre veckor framåt. Blomningstiden varierar något från år till år beroende på vädret.

Det vilda djurlivet

Efter ett besök i djurparken hos kronhjort och älg kan du få se en flock av parkens vilda rådjur. I parken finns också ett rikt fågelliv med koltrastar, ringduvor och en och annan kattuggla.

De många dammarna lockar till sig vattenfåglar av alla möjliga arter, eftersom att många flyttfåglar från andra länder rastar här när de emigrerar. Det finns många vattendrag i Slottsskogen där grodor och sällsynta salamandrar trivs.