En av de jord sensorer som har grävts ner i parken. Foto: Johanneberg Science park

Hållbar smart park

Slottsskogen är så kallad testbädd i ett forskningsprojekt som heter Hållbara smarta parker och samordnas av Johanneberg Science park. I projektet testar vi metoder och verktyg som kan bidra till att minska miljöpåverkan i skötseln av parkens ytor, genom bland annat digitalisering och automatisering av till exempel gräsklippning.

De områden som berörs är Azaleadalen och gräsmattan framför Björngårdsvillan. Här testas två robotgräsklippare och sensorer är installerade i marken. Dessa ska ge Slottsskogens personal information om när jorden behöver till exempel fukt, näring eller extra ljusinsläpp. Samtidigt ska alla maskiner och fordon som används för skötseln av parken bli uppkopplade för att förvaltningen ska få en tydlig bild av hur de används för att i ett senare skede byta ut dem mot elektrifierade maskiner.

För att få en ännu bredare helhetsbild över parkområdet har man även kopplat in satellitanalys med hög upplösning. Detta innebär att parkens personal följa trädens hälsa och status på gräsytor på ett helt nytt sätt. Genom att den nya tekniken förser Slottsskogens personal och deras kollegor på park- och naturförvaltningen med bättre kunskaper om behovet hoppas de kunna gå från en frekvensstyrd skötsel till en mer behovsstyrd skötsel.

Även i Trädgårdsföreningen testas den nya tekniken. Trädgårdsföreningen

Se filmen om hur Slottsskogen blir en uppkopplad park


Mer information om Hållbara Smarta parker

Hållbara Smarta Parker (Sustainable Smart Parks) är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar (park- och naturförvaltningen, idrotts- och föreningsförvaltningen, miljöförvaltningen, Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Leasing AB), Johanneberg Science Park, Husqvarna AB och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Projektet samordnas av Johannebergs Science Park och finansieras av deltagande parter samt Vinnova-programmen Utmaningsdriven innovation (UDI) samt Testbäddar för samhällets utmaningar.
Läs mer på: hallbarasmartaparker.com (länken öppnas i nytt fönster)