Foto: Yousef Boussir

Slottsskogen ett kulturreservat –Vad tycker du?

Publicerad 3 november 2022

Nu finns ett förslag att Slottsskogen ska bli kulturreservat.

Det skulle innebära ett starkare skydd av parken men också högre krav vid utveckling och förvaltning. Ett kulturreservat innebär tydliga instruktioner kring hur parken ska skötas. Tanken bakom kulturreservatet är att Slottsskogen med dess historia ska tas till vara och fortsätta vara en grön plats för människor med utrymme för både spontana aktiviteter och större evenemang. 

Vad tycker du om förslaget? 

Läs mer och lämna dina synpunkter på goteborg.se/planochbyggprojekt