Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Med närhet till natur, hav och kommunikationer ligger Skutehagens förskola med sju avdelningar fördelade på två hus.

Vid Skutehagens skola i södra Torslanda ligger Skutehagsvägens förskola, som består av två byggnader. Ett hus är beläget intill skolan och har tre avdelningar och det andra huset är hus beläget på Lilla Hällsviksvägen och har fyra avdelningar. Var och en av våra avdelningar har ett större och flera mindre rum, i varje hus finns också ett rörelserum som används flitigt. Samtliga avdelningar har barn mellan 1-5 år.

Båda husen har närhet till den omkring liggande skogen, och tillgång till det närliggande havet. Barn efterfrågar varierande saker beroende på ålder, och vi på Skutehagens Förskola strävar efter att skapa en utemiljö för att stimulera och utveckla stora som små barn. Vi arbetar aktivt för att skapa en rolig, trygg och lärande miljö som inbjuder till fantasi och lek både inne och utomhus.

Varje barn har en ”Individuell utvecklingsplan” och en portfolio som visar på barnets kunskapsutveckling. Vid utvecklingssamtalen, som sker en gång/termin gör föräldrar och pedagoger upp barnets utvecklingsplan för den närmsta tiden.

På Skutehagens förskola är alla ansvariga för att gemensamt skapa en god och utvecklande miljö där ni föräldrar ska känna er välkomna att medverka i den fortsatta utvecklingen kring era barn.

Vi pedagoger ska sträva efter att skapa det lustfyllda lärandet, som ger barnen självtillit, självkännedom och självkänsla nu och framåt.