Till innehåll

Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 25 juni 2020 klockan 14:07 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Skolspåret 77 förskola

Förskolan Skolspåret 77 är en av Hjällbos största förskolor med 4 avdelningar. Här finns det gott om utrymme i såväl stora rum som mindre avskilda rum detta ger möjlighet till ostörd lek och skapande verksamhet. I huset finns det en ateljé och ett biblioteksrum. Förskolan har ett eget tillagningskök, goda personalutrymmen, kontor och samtalsrum. Välkommen!

${loading}