Till innehåll

Skolspåret 61 förskola

Välkommen till Skolspåret 61

Förskolan Skolspåret 61 finns på bottenplan i ett hyreshus. Här finns det gott om utrymme i såväl stora rum som mindre avskilda rum detta ger möjlighet till ostörd lek och skapande verksamhet. I huset finns även en gemensam ateljé. Förskolans verksamhet ska flyttas till Skolspåret 2 hösten 2022. Du kan därför inte söka till den här förskolan längre.

${loading}