Talböcker i ett skolbibliotek för alla

Skolbiblioteket har en väldigt viktig roll i arbete med tillgängliga medier i skolan. Det är skolbiblioteket som har behörighet att förmedla talböcker och det är ofta skolbiblioteket som förmedlar lättlästa böcker till de elever som behöver.

Talböcker är ett annat sätt att läsa böcker och ett sätt för alla att få ta del av det skrivna ordet.

Skillnaden mellan en ljudbok och en talbok är både teknisk och juridisk. En talbok är avsedd för personer med permanent eller tillfällig funktionsnedsättning som gör att man inte kan ta del av en tryckt bok. Talboken produceras med offentliga medel och i enlighet med §17 upphovsrättslagen. Lagen går i korthet ut på att man inte behöver upphovsrättsinnehavarens tillstånd för att producera den utgivna boken som talbok.

All nedladdning av talböcker är skolbibliotekslån och lånetiden är sex månader. Talboken är avsedd för enskilt bruk och det innebär att låntagaren inte får dela med sig av talboken eller sina inloggningsuppgifter till någon annan.

Ljudböcker är kommersiella och får lånas och läsas av alla.

Det räknas inte som en läsnedsättning att ha svårt att läsa på svenska när man har ett annat språk som modersmål. Om man däremot även har svårt att läsa på sitt eget språk är man berättigad till att låna såväl svenska talböcker som talböcker på andra språk.

En talbok kan läsas på många sätt. Talböcker skiljer sig från ljudböcker genom att det går att navigera med så kallad Daisynavigering. För att få full funktionalitet läser man med särskilda läsprogram som finns för dator, särskilda appar för mobiltelefon och surfplattor samt talboksspelare. Men man kan också läsa talboken i exempelvis en mp3-spelare.

I den svenska modellen för talboksverksamhet ansvarar staten genom MTM för produktion, information och distribution av talböcker. MTM ger stöd och råd, men skolbiblioteket hanterar det dagliga arbetet med talböcker såsom nedladdning, utlån, hantering av lånekonton och tekniskt stöd. Skolbiblioteket har också ansvar för statistik och redovisning av exemplarframställning.

Här finns information om de olika Legimus-tjänsterna.

Källa: mtm.se [2018-05-04]