Litteraturveckan & utbudskväll

2019 års Litteraturvecka infaller v. 14. Utbudskvällen är 2/4.
Litteraturveckan i Göteborg är unik i sitt slag och är ett stort samarbetsprojekt mellan stadens barnbibliotekskonsulent, Skolbibliotekscentralen, barnbibliotekarier, skolbiblioteksansvariga och pedagoger ute i stadsdelarna.

Under Litteraturveckan kommer författare och illustratörer till Göteborgs skolor och gör klassbesök, samtidigt som de dessutom får möjlighet att träffa varandra.
Under en kväll i vecka 14 bjuds stadens pedagoger in till en utbudskväll där författarna får fyra minuter var att presentera sig själva.

Skolbibliotekscentralen försöker se till att alla elever och pedagoger hinner förbereda sig så bra som möjligt genom att förse skolorna med böcker av författarna och illustratörerna som kommer på besök.

I januari skickade vi ut böcker till er som beställt inför Litteraturveckan 2019. Ska du få besök av någon författare under Litteraturveckan och inte har några böcker – kontakta oss på Skolbibliotekscentralen!

Litteraturveckan ordnas årligen.

2018 fick ungefär 700 klasser (17 000 elever) besök av 53 olika författare och illustratörer.