Litteraturveckan i Göteborg är unik i sitt slag och är ett stort samarbetsprojekt mellan stadens barnbibliotekskonsulent, Skolbibliotekscentralen, barnbibliotekarier, skolbiblioteksansvariga och pedagoger ute i stadsdelarna.

Under Litteraturveckan kommer författare och illustratörer till Göteborgs skolor och gör klassbesök, samtidigt som de dessutom får möjlighet att träffa varandra. Skolbibliotekscentralen försöker se till att alla elever och pedagoger hinner förbereda sig så bra som möjligt genom att förse skolorna med böcker av författarna och illustratörerna som kommer på besök.

Senast i början av december kommer vi att höra av oss till de skolor som ska få författarbesök under Litteraturveckan 2019.

Litteraturveckan ordnas årligen.
2018 fick ungefär 700 klasser (17 000 elever) besök av 53 olika författare och illustratörer.