MIK

MIK för skolbiblioteksfrågor.

Blogg på Pedagog Göteborg av skolbiblioteksansvarig

Frejaskolans Instagramkonto med filmade boktips

Källspanarna åk F-3 om källkritik, provläs

Källspanarna åk 4-6 om källkritik, provläs

Skolbiblioteksfrågor på Pedagog Göteborg

Samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie video om informationssökning