Fortbildning

Skolbibliotekscentralens mål är att hålla sig uppdaterad inom forskning kring skolbiblioteksverksamhet och vidarebefordra intressanta rön och arbetssätt till Göteborgs skolbiblioteksansvariga. Vi har också samlat relevanta länkar.

Skolbibliotekskonferens

Vi anordnar skolbibliotekskonferenser två gånger per år för skolbiblioteksansvariga i Göteborg. Dessa fungerar både som en mötesplats för utbyte av erfarenheter och inspirationskälla för skolbiblioteksverksamhet.

Aktuell skolbibliotekskonferens våren 2019

Grundutbildning

Vi arrangerar också grundutbildning i att ansvara för och utveckla skolbiblioteket.
Grundutbildningen går igenom vad man gör som skolbiblioteksansvarig och var man ska börja samt ger tips om inköp, möblering och mycket mer.

Aktuell grundutbildning våren 2019

Workshops

Vi arrangerar olika workshops för dig som är skolbiblioteksansvarig.

Bokcirkel

Vi har en bokcirkel, där man läser barn- och ungdomslitteratur.
Kontakta Ann Eriksson ann.eriksson@grundskola.goteborg.se för information.