Fortbildning & länkar

Skolbibliotekscentralens mål är att hålla sig uppdaterad inom forskning kring skolbiblioteksverksamhet och vidarebefordra intressanta rön och arbetssätt till Göteborgs skolbiblioteksansvariga. Vi har också samlat relevanta länkar.

Skolbibliotekskonferens

Den 30 januari anordnades en heldagskonferens på Burgårdens konferenscenter.

Dagen innehöll:
Bokpresentation av Christina Wedenmark
”Vad är ett optimalt författarbesök?” ur ett författar- lärar- och elev-perspektiv. Medverkade gjorde Kerstin Lundberg Hahn (författare), lärare och elever från Vättle- och Gårdstensskolan.
Workshop runt "Utvecklingsplanen för skolbibliotek i Göteborg" som är under arbete. Till denna punkt var även rektorer inbjudna.

Fortbildning-skolbibliotekets uppdrag

Under läsåret 2019/2020 har vi bjudit in till en utbildning för skolbiblioteksansvarig tillsammans med en IKT-intresserad lärare. Åtta utbildningstillfällen där fokus legat på skolbibliotekets verksamhet som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.
Vi har haft såväl externa som interna föreläsare och utbildningen anordnas av avdelningen för Digitalisering och Innovation.

Grundutbildning

Vi arrangerar också grundutbildning i att ansvara för och utveckla skolbiblioteket.
Grundutbildningen går igenom vad det innebär att vara skolbiblioteksansvarig samt ger tips om inköp, möblering och mycket mer.

Bokcirkel

Vi har en bokcirkel, där man läser barn- och ungdomslitteratur.
Kontakta Ann Eriksson för information.

Nätverk

Nätverk för skolbibliotekarier

Kontakt: Marie Skantze eller Annika Andersson

Nätverk för skolbiblioteksansvariga.

Sedan hösten 2019 finns 4 nätverk för skolbiblioteksansvariga utifrån utbildningsområden. Har du som skolbiblioteksansvarig inte hört något om detta: hör av dig till Marie Skantze eller Annika Andersson