Lo Birgersson
Två barn tittar på varandra och ler. De är utomhus.

Om skolan mitt i Lundby

Skolan som en mötesplats i närområdet

På Bjurslättsskolan verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid. Läs mer om vilka aktiviteter som är igång under fliken "Vad är på gång?".

Din idé — en medborgarbudget

I höst genomför vi Din idé som är en medborgarbudget på 150 000 kronor i samverkan med Stena Fastigheter, Familjebostäder och Fastighetsägare Centrala Hisingen. Din idé är till för dig som bor i området där du kan lägga förslag aktiviteter, kampanja för din idé och rösta på de förslag de vill ska bli verklighet. De vinnande förslagen genomförs nästa år. Läs mer om Din idé här.

Aktörer

De aktörer som är med och möjliggör aktiviteter på Skolan mitt i Lundby just nu är:

  • Grundskoleförvaltningen
  • Förskoleförvaltningen
  • Lundby stadsdelsförvaltning
  • Röda Korsets Ungdomsförbund
  • Passalen
  • Stena Fastigheter
  • Familjebostäder
  • Fastighetsägare Centrala Hisingen.

En del av Jämlik Stad

Skolan mitt i Lundby är en del i arbetet med Jämlik Stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.