Barn, vuxen och ung utanför en skola.

Skolan mitt i byn, för en mer jämlik stad

Bergsjöskolan och Gärdsmosseskolan är de skolor som nu ingår i Skolan mitt i byn - Bergsjön.

Skolan mitt i byn är en satsning som görs av Göteborgs Stad för att öka tillgången till fritids- och kulturaktiviteter där barn, familjer och andra boende i området kan mötas och göra saker tillsammans. Tanken är att skolans lokaler kan användas till så mycket mer, både på kvällar och helger. Här finns möjligheter till många typer av möten och aktiviteter, från sport och kultur till matlagning och studiecirklar. Även myndigheter, föreningar och näringsliv kan nyttja lokalerna för sina möten med bergsjöborna.

En hel del aktiviteter, som läxhjälp och idrott, äger redan rum utanför skoltid och vi hoppas att det som görs ska blir mer känt och besökas av fler. Vilka fler aktiviteter som ska hållas är upp till er som bor i området att bestämma. 

Jämlik stad

Skolan mitt i byn har startats inom ramen för Göteborgs stads satsning Jämlik stad. Syftet är att utjämna skillnader i uppväxtvillkor genom meningsfulla fritidsaktiviteter och trygga mötesplatser för barnfamiljer och andra invånare. Förhoppningen är att sociala nätverk stärks och att delaktighet och trygghet ökar. Skolan mitt i byn ska ses som ett komplement till andra insatser som görs inom skolan och i området av olika aktörer. Läs mer om Jämlik stad här.