Lights On

Arbetssättet inom Skola som arena har många namn. Under 2021-2022 utökar vi satsningen till ytterligare 10 skolor med hjälp av Framtiden-koncernen under namnet Lights On.

Arbetet med Lights On sker i samverkan med socialförvaltningarna och grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.

Samverkan för mer jämlika uppväxtvillkor

Framtiden är en stor fastighetsägare i stadens utsatta områden och har goda möjligheter att göra skillnad. Lights On ingår som en del i Framtidens arbete för att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden 2025.

Målet med Lights On är att barn och unga i Göteborg ska få mer jämlika uppväxtvillkor. För att nå det, skapar vi tillsammans aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö. Samtidigt utvecklas stadsområdet, tryggheten främjas och framtidstron i området ökar.

Kontakt:

Område: Skola: Koordinator:
Hisingen

Södra Biskopsgården Ryaskolan F-9

031-3652149 


Hisings Backa Ellen Key-skolan F-6

031-3652248

Sydväst

Tynnered Frejaskolan F-9

Maria Ottosson
maria.ottosson@socialsydvast.goteborg.se
031-366 52 83

Frölunda Frölundaskolan F-9 Joakim Hansson joakim.hansson@socialsydvast.goteborg.se 
031-3664071 
Nordost

Bergsjön Sandeklevskolan F-9 

031-365 21 09

Bergsjön Backegårdskolan F-6 

Telefon: 031-366 50 61

Bergsjön Solbackeskolan F-6 

Telefon: 031-366 50 61

Rannebergen

Vättleskolan 4-9 
här ingår även Rannebergsskolan
F-3
och Gunnaredsskolan F-3
 


Telefon: 031-366 50 59

Hammarkullen

Nytorpskolan 4-9
Här ingår även Emmaskolan F-3 och Hammarkullsskolan F-3 inkl
grundsärskola 
1-6
 


Telefon: 031-365 30 37

Hjällbo Lärjeskolan

Telefon: 031-365 21 47