Foto: Asbjörn Hanssen

Tynnered

I Tynnered samverkar många aktörer för att skapa ett tryggt och trivsamt område. Arbetet med Skola som arena sker på tre skolor, och målen är bland andra att barnen ska ta del av kultur-och fritidsaktiviteter samt fullfölja sina studier.

Skola som arena i Tynnered

I Tynnered är skolorna en viktig del i ett aktivt områdesarbete. På de tre skolorna Frejaskolan, Ängåsskolan och Vättnedalsskolan, verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

Det finns ett stort engagemang i området och det är många som samverkar för att skapa aktiviteter. Ett samarbete mellan skolan, Fritid, kulturskolan, barn, föräldrar, föreningar och organisationer, fastighetsägare och lokalt näringsliv bidrar därför till stor aktivitet i området.   

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor

Skola som arena är en del i arbetet med Jämlik Stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.


Aktiviteter på skolorna

Vättnedalsskolan och Ängåsskolan är två låg- och mellanstadieskolor där vi bedriver arbetet med Skola som arena i tätt samarbete med Fritid och ett antal föreningar samt andra aktörer. Målet är att erbjuda aktiviteter i anslutning till skoldagens början och slut och att också ha en öppen fritidsverksamhet på Mellangården vid Vättnedalsskolan och på Ängåsskolan.

På Frejaskolan finns det aktiviteter för högstadiet både på eftermiddagen och på kvällstid.

Sommaraktiviteter

Mellan vecka 24 och 32 kommer det finnas många roliga aktiviteter för dig som bor i Tynnered.
Parkhuset i Bergskristallparken är öppet hela sommaren och actionytan är öppen för alla. Där finns Street games pop-up och det finns möjlighet till flera olika kultur- och naturaktiviteter. Kulturskolan erbjuder kulturaktiviteter i Frejaskolan.

Vid Vättnedalsskolan finns det möjlighet till aktiviteter och fotboll med Önnereds HK, Proletärens FF och Tynnereds FC och i Smyckeparken finns Street games pop-up.
Vid Mellangården finns det också många möjligheter såsom demokratiklubb med Unga Örnar och Harry Potter workshop. Kulturföreningen Meeting Plays kommer 3–5 augusti med sina kulturvagnar och gör musik och teater med mera. 

Vid Topasgatan och Ängåsskolan kommer Önnereds HK ha aktiviteter och du kan spela fotboll med Tynnereds United. Kulturskolan erbjuder sommarkollo och Street games pop-up håller till vid Ängåsskolan hela sommaren. Unga Örnar har demokratiklubb i området.

Alla aktiviteter är kostnadsfria och vissa kräver anmälan.

Här finns mer information om sommaraktiviteter i sydvästra Göteborg. 

Kontaktuppgifter

Camilla Näslund, koordinator för Skola som arena i Tynnered
Tel: 031-366 45 01, mobil: 0728- 56 67 38
E-post: camilla.naslund@socialsydvast.goteborg.se

Kontaktpersoner för Vättnedalsskolan och Ängåsskolan

Ulla-Karin Patriksson, fritidsassistent
Telefon 031 - 366 41 79
E-post: Ulla-Karin.patriksson@socialsydvast.goteborg.se

Per-Ola Karlsson, fritidsassistent
Telefon 031 - 366 41 79
E-post: per-ola.karlsson@socialsydvast.goteborg.se

Lena Lundgren, fritidsassistent
Telefon 031 - 366 41 79
E-post: lena.lundgren@socialsydvast.goteborg.se

Kontaktperson Frejaskolan

Pernilla Bäck Lavner, socialpedagog Frejaskolan Åk 7–9
Telefon 031 - 366 41 79
E-post: pernilla.back.lavner@grundskola.goteborg.se