Foto: Asbjörn Hanssen

Tynnered

I Tynnered samverkar många aktörer för att skapa ett tryggt och trivsamt område. Arbetet med Skola som arena sker på tre skolor, och målen är bland andra att barnen ska ta del av kultur-och fritidsaktiviteter samt fullfölja sina studier.

Skola som arena i Tynnered

I Tynnered är skolorna en viktig del i ett aktivt områdesarbete. På de tre skolorna Frejaskolan, Ängåsskolan och Vättnedalsskolan, verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

Det finns ett stort engagemang i området och det är många som samverkar för att skapa aktiviteter. Ett samarbete mellan skolan, Fritid, kulturskolan, barn, föräldrar, föreningar och organisationer, fastighetsägare och lokalt näringsliv bidrar därför till stor aktivitet i området.   

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor

Skola som arena är en del i arbetet med Jämlik Stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.


Aktiviteter på skolorna

Vättnedalsskolan och Ängåsskolan är två låg- och mellanstadieskolor där vi bedriver arbetet med Skola som arena i tätt samarbete med Fritid och ett antal föreningar samt andra aktörer. Målet är att erbjuda aktiviteter i anslutning till skoldagens början och slut och att också ha en öppen fritidsverksamhet på Mellangården vid Vättnedalsskolan och på Ängåsskolan.

På Frejaskolan finns det aktiviteter för högstadiet både på eftermiddagen och på kvällstid.

Kontaktuppgifter

Sahar Armandi, koordinator för Skola som arena i Tynnered
Tel: 031-366 45 01
E-post: sahar.armandi@socialsydvast.goteborg.se

Kontaktpersoner för Vättnedalsskolan och Ängåsskolan

Ulla-Karin Patriksson, fritidsassistent
Telefon 031 - 366 41 79
E-post: Ulla-Karin.patriksson@socialsydvast.goteborg.se

Per-Ola Karlsson, fritidsassistent
Telefon 031 - 366 41 79
E-post: per-ola.karlsson@socialsydvast.goteborg.se

Lena Lundgren, fritidsassistent
Telefon 031 - 366 41 79
E-post: lena.lundgren@socialsydvast.goteborg.se

Kontaktperson Frejaskolan

Pernilla Bäck Lavner, socialpedagog Frejaskolan Åk 7–9
Telefon 031 - 366 41 79
E-post: pernilla.back.lavner@grundskola.goteborg.se