Vättnedalsskolan F-6


I Tynnered är skolorna en viktig del i ett aktivt områdesarbete. På Vättnedalsskolan verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

Skola som arena på Vättnedalsskolan

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor

Aktiviteter på skolan

Vättnedalsskolan är en låg- och mellanstadieskola där vi bedriver arbetet med Skola som arena i tätt samarbete med Fritid och ett antal föreningar samt andra aktörer. Målet är att erbjuda aktiviteter i anslutning till skoldagens början och slut och att också ha en öppen fritidsverksamhet på Mellangården vid Vättnedalsskolan.

Ett arbete i samverkan

Arbetet görs tillsammans med flera olika aktörer och det bygger på samarbete mellan skolan, Fritid, Framtidskoncernen, Kulturskolan, barn, föräldrar, föreningar, organisationer och lokalt näringsliv. 

Detta är en del i arbetet med Jämlik stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Det gör vi genom att skapa aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö. Samtidigt utvecklas stadsområdet, tryggheten främjas och framtidstron i området ökar.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.

Kontaktuppgifter

Sahar Armandi, koordinator för Skola som arena i Tynnered
Tel: 031-366 45 01
E-post: sahar.armandi@socialsydvast.goteborg.se