Solbackeskolan F-6

På Solbackeskolan verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

Lights On på Solbackeskolan

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • är delaktiga i frågor som rör dem
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor

Aktiviteter på skolan

Solbackes idrottsakademi

Inom skolans egen idrottsakademi sker en rad olika idrottsaktiviteter mellan måndag och fredag varje vecka. All aktivitet sker på ytorna runt skolgården.
Viss verksamhet sker i samverkan med föreningar och annan drivs av skolan själva. OBS! Till dessa tillfällen är endast elever på Solbackeskolan välkomna.

Fotboll

Måndag, kl.14.00-15.00

Flickor årskurs 1-6

Tisdag, kl.14.00-15.00 (i samarbete med IFK Göteborg Skol-IF)

Årskurs 4-6

Torsdag, kl.14.00-15.00

Årskurs 1-3

Gymnastik

Måndag, kl.14.00-15-00 (i samarbete med Gbg Gymnasterna)

Årskurs 1-3

Basket

Onsdag, kl.14.00-15.00

Årskurs 1-3 samt årskurs 4-6

Handboll

Fredag, kl.13.30-14.30 (i samarbete med Kvibergs HK

Årskurs 1-3

Studiestöd

Tisdag, kl.15.00-17.00 (i samarbete med Familjebostäder och BSL)

Årskurs 1-6

Ett arbete i samverkan

Arbetet görs tillsammans med flera olika aktörer och det bygger på samarbete mellan skolan, Fritid, Framtidskoncernen, Kulturskolan, barn, föräldrar, föreningar, organisationer och lokalt näringsliv. 

Detta är en del i arbetet med Jämlik stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Det gör vi genom att skapa aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö. Samtidigt utvecklas stadsområdet, tryggheten främjas och framtidstron i området ökar.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats. 

Kontaktuppgifter

Richard Thyr, koordinator Lights On
Telefon: : 031-366 50 61 / 076 – 721 37 00
E-post: richard.thyr@socialnordost.goteborg.se