Sandeklevsskolan F-9

På Sandeklevsskolan verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid

Lights On på Sandeklevsskolan

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • är delaktiga i frågor som rör dem
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor

Aktiviteter på Sandeklevsskolan

Studiestöd

Studiestödet är till för alla på skolan men även för föräldrar som är i behov av stöd med studier.

Måndagar kl. 14.30-19.30
Onsdagar kl. 14.30-16.30 

Basket

Föreningen Victoria FC håller i basket för årskurs F-6. Aktiviteten hålls i Sandeklevshallen. 

Måndagar kl. 16-17 

Kampsport 

Bergsjön taekwondoklubb erbjuder 3 gånger i månaden eleverna på högstadiet att testa på olika typer av kampsport. 

Onsdag kl. 16-17 (tre tillfällen i månaden) 

Fotboll

Kortedala IF kommer och håller i fotbollsaktivitet för flickor i årskurs 4–6 i Sandeklevhallen.

Ett arbete i samverkan

Arbetet görs tillsammans med flera olika aktörer och det bygger på samarbete mellan skolan, Fritid, Framtidskoncernen, Kulturskolan, barn, föräldrar, föreningar, organisationer och lokalt näringsliv. 

Detta är en del i arbetet med Jämlik stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Det gör vi genom att skapa aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö. Samtidigt utvecklas stadsområdet, tryggheten främjas och framtidstron i området ökar.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.

Kontaktuppgifter

Ann Mireblom, koordinator Lights On Gärdsmosseskolan,
Telefon: 031-365 21 09 / 076-719 47 75
E-post: ann.mireblom@socialnordost.goteborg.se