Bergsjöskolan F-9

På Bergsjöskolan verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika aktiviteter utanför lektionstid.

Skolan mitt i byn på Bergsjöskolan

Skolan mitt i byn är en satsning som görs av Göteborgs Stad för att öka tillgången till fritids- och kulturaktiviteter där barn, familjer och andra boende i området kan mötas och göra saker tillsammans. Tanken är att skolans lokaler kan användas till så mycket mer, både på kvällar och helger. Här finns möjligheter till många typer av möten och aktiviteter, från sport och kultur till matlagning och studiecirklar. Även myndigheter, föreningar och näringsliv kan nyttja lokalerna för sina möten med bergsjöborna.

En hel del aktiviteter, som läxhjälp och idrott, äger redan rum utanför skoltid och vi hoppas att det som görs ska blir mer känt och besökas av fler. Vilka fler aktiviteter som ska hållas är upp till er som bor i området att bestämma. De ungas önskemål fångas upp bland annat genom elevrådet och "projektkontoret" som hålls på Bergsjöskolan.

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • är delaktiga i frågor som rör dem
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor

Aktiviteter på Bergsjöskolan 

Det finns många olika sätt att träffas och trivas tillsammans! Sport, kultur och matlagning är bara några exempel.

Många av aktiviteterna här är alltid gratis att vara med på, men inte alla.

En del föreningar har prova-på-tillfällen då du får testa deras aktiviteter gratis och se om det är något som passar dig. Om du sedan vill fortsätta träna med föreningen ska du bli medlem och betala en avgift. I så fall får du mer information om vad som gäller av den förening som håller i aktiviteten.

Om det inte står något annat så är det gratis att vara med.

Om du eller din förening vill vara med och hålla i träffar eller träningar är du välkommen att höra av dig. Det kan vara nästan vilka aktiviteter som helst, så länge alla är välkomna att vara med!

Ett arbete i samverkan

Arbetet görs tillsammans med flera olika aktörer och det bygger på samarbete mellan skolan, Fritid, Framtidskoncernen, Kulturskolan, barn, föräldrar, föreningar, organisationer och lokalt näringsliv. 

Detta är en del i arbetet med Jämlik stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Det gör vi genom att skapa aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö. Samtidigt utvecklas stadsområdet, tryggheten främjas och framtidstron i området ökar.
Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.

Kontakt

Samira Hussein, koordinator Skolan mitt i byn — Lights On
Telefon: 031-365 54 87
E-post:  samira.abdulkadir.hussein@socialnordost.goteborg.se