Backegårdsskolan F-6


På Backegårdsskolan verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

Lights On på Backegårdsskolan

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • är delaktiga i frågor som rör dem
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor.

Aktiviteter på skolan

Kulturskolan

Kulturskolan erbjuder aktiviteter inom dans, trummor och teater.

Måndag:

Dans, kl.14.30-15.00

Plats: Paviljongen

Tisdag:

Trummor, kl.14.30-15.00

Plats: C-huset

Teater, kl.14.30-15.00

Plats: Paviljongen


OBS! Begränsat antal platser. Om du vill vara med, anmäl dig till Richard

Läxhjälp

I samarbete med Balder erbjuds läxhjälp två gånger per vecka. Hit kan du komma om du behöver hjälp inför ett prov eller bli klar med någon av dina läxor.

Tisdag och onsdag, kl.17.30-19.30

Plats: B-huset, hemkunskapssalen

Boxning

I samarbete med Balder erbjuds fysisk träning i form av boxning två gånger per vecka. Den här aktiviteten är perfekt för dig som vill utveckla din styrka, kondition och smidighet. 

Måndag, kl.17.30-18.30

Lördag, kl.15.00-16.00

Plats: Idrottshallen

Minipoolen

I samarbete med Balder erbjuds spontantidrott i idrottshallen. Hit kan du komma om du vill röra på dig och utöva olika lekar och sporter.

OBS! Minipoolen sker samtidigt som torsdagsklubben och ger dig möjlighet att delta i flera aktiviteter under samma kväll

Torsdag, kl.17.00-19.00

Torsdagsklubb

Varje torsdag är det torsdagsklubb! Hit kan du komma och pyssla, spela spel, baka, spela XBOX eller vara i idrottshallen tillsammans med Minipoolen.

Torsdag, kl.15.00-19.00

Plats: Paviljongen

Handboll

I samarbete med Kvibergs HK arrangeras handbollsaktivitet på fredagar.

Fredag, kl.15.00-16.00

Plats: Idrottshallen

E-sport/gaming

Under varje termin sker turneringar i t.ex. FC24 och andra spel. Håll utkik efter anmälan och prata med Richard om du har förslag på turneringar du vill se!

Ett arbete i samverkan

Arbetet görs tillsammans med flera olika aktörer och det bygger på samarbete mellan skolan, Fritid, Framtidskoncernen, Kulturskolan, barn, föräldrar, föreningar, organisationer och lokalt näringsliv. 

Detta är en del i arbetet med Jämlik stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Det gör vi genom att skapa aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö. Samtidigt utvecklas stadsområdet, tryggheten främjas och framtidstron i området ökar.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.

Kontaktuppgifter

Richard Thyr, koordinator Lights On
Telefon: 031 - 366 50 61 / 076 – 721 37 00
E-post: richard.thyr@socialnordost.goteborg.se