Lundby

I Lundby samverkar många aktörer för att skapa ett tryggt och trivsamt område. Arbetet med Skola som arena sker på Bjurslättsskolan, och målen är bland andra att barnen ska ta del av kultur-och fritidsaktiviteter samt fullfölja sina studier.

Skolan mitt i Lundby

På Bjurslättsskolan arbetar vi tillsammans med andra för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

Vi arbetar också med medborgarbudgeten Din idé tillsammans med bostadsbolag i området. Genom den får du möjlighet att vara med och bestämma vilka aktiviteter som ska genomföras. Här kan du läsa mer om Din idé.

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor

Skola som arena är en del i arbetet med Jämlik Stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.

Aktiviteter på Bjurslättsskolan

Aktiviteter på Hisingen

Det finns många roliga aktiviteter i staden under sommaren. Nästan alla är gratis. I Göteborgs stads kalendarium hittar du alla aktiviteter. goteborg.se/lovpahisingen

Medborgarbudget: Din idé

Din idé är en medborgarbudget där du är med och bestämmer vilka aktiviteter du vill ha i området kring Bjurslättsskolan. Det finns 150 000 kronor i budgeten.

I år genomförs de vinnande aktiviteterna i medborgarbudgeten Din idé. Aktiviteterna genomförs i området kring Bjurslättsskolan. Läs mer här

Kulturcafé

OBS! Just nu är det begränsat antal platser på Kulturcafét. Du behöver föranmäla dig för att få delta.

På tisdagar klockan 14.30-16.30 är du som går på mellanstadiet välkommen till Kulturcafét. På Kulturcafét får du testa olika kulturaktiviteter och fika tillsammans med fritidsledare, kulturskolelärare och ungdomsledare från Passalen. Du får vara med och bestämma vilka aktiviteter ni ska hitta på. Det kan till exempel vara dans, teater, pyssel eller musik. Kulturcafét håller till i lokaler under Bjurslättsskolans bamba. Ingång via skolgården. Det är öppet för dig som går i mellanstadiet i Lundby.

Testa på verksamheter i samverkan med föreningar

Ibland kommer det olika föreningar till skolan för att du ska få testa olika typer av sporter eller andra aktiviteter. Har du något önskemål om vad du vill testa på? Kontakta oss gärna!

ABC föräldrastödsträffar

Att vara förälder är ett tufft men viktigt jobb som både är fullt av glädjeämnen men också utmaningar. ABC är ett tillfälle där du i grupp får möjlighet att träffa andra föräldrar och diskutera föräldraskap och barns utveckling. Träffarna riktar sig till dig som är förälder eller annan viktig person till barn mellan 3-12 år.

Vi erbjuder ABC-träffar på Skolan mitt i Lundby varje termin. Läs mer om ABC föräldrastödsträffar.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om Skolan mitt i Lundby eller förslag på en aktivitet som du vill att vi ska genomföra tillsammans? Ta gärna kontakt med oss!

Klara Andersson, processledare Skolan mitt i Lundby, Lundby stadsdelsförvaltning
E-post: klara.andersson@socialhisingen.goteborg.se eller telefon: 031-366 99 77

Mia Fröberg, lokal samordnare Skolan mitt i Lundby, Bjurslättsskolan
E-post: mia.froberg@grundskola.goteborg.se eller telefon: 0706-89 86 39