Biskopsgården

I Biskopsgården samverkar många aktörer för att skapa ett tryggt och trivsamt område. Arbetet med Skola som arena sker på två skolor, och målen är bland andra att barnen ska ta del av kultur-och fritidsaktiviteter samt fullfölja sina studier.

Skola som arena i Biskopsgården

På Svartedalsskolan och Landamäreskolan i Biskopsgården verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor.

Vi arbetar även för att skapa en god föräldradialog och en förtroendefull relation med föräldrar eller vårdnadshavare, vilket i sin tur bidrar till en tryggare vardag för barnen.

Vi ser att barn och unga här i Biskopsgården vill ha mer att göra på sin fritid, samtidigt som det finns olika föreningar och andra verksamheter som erbjuder många bra aktiviteter i området. Genom att öppna upp skolan och lägga dessa aktiviteter direkt när sista lektionen slutat och i skolornas lokaler, gör vi det enklare för alla barn att delta.

Skola som arena här på Landamäreskolan och Svartedalsskolan gör att du som barn, ungdom eller boende i området får testa en kostnadsfri och aktiv fritid och kanske hitta din väg in i föreningslivet.

Vill du som barn, ungdom, vårdnadshavare eller förening vara med, kontakta Linn Helenesdotter eller Beata Sandegård, se kontaktuppgifter nedan. 

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.

Aktiviteter på skolorna

Aktiviteterna på skolorna varierar mycket under året. Det kan handla om idrott, kultur, dialogkvällar för föräldrar, kulturcafé med mera. Tillsammans med bland annat föreningar, bostadsbolag, näringsliv, civilsamhälle, universitet och socialtjänst öppnas skolans lokaler till ett slags ”allaktivitetshus” för barn och vuxna i området.

Skola som arenas aktiviteter är alltid gratis och arrangeras utanför lektionstid.

Kontakt:

Linn Helenesdotter, processledare, Skola som arena Svartedalsskolan och Landamäreskolan
Telefon: 0760-150376
E-post: Linn.helenesdotter@grundskola.goteborg.se

Beata Sandegård, samordnare Skola som arena Svartedalsskolan och Landamäreskolan, med särskilt ansvar för dialogkvällarna
Telefon: 0703-471459
E-post. Beata.sandegard@grundskola.goteborg.se