Biskopsgården

I Biskopsgården samverkar många aktörer för att skapa ett tryggt och trivsamt område. Arbetet med Skola som arena sker på två skolor, och målen är bland andra att barnen ska ta del av kultur-och fritidsaktiviteter samt fullfölja sina studier.

Skola som arena i Biskopsgården

På Svartedalsskolan och Landamäreskolan i Biskopsgården verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor.

Vi arbetar även för att skapa en god föräldradialog och en förtroendefull relation med föräldrar eller vårdnadshavare, vilket i sin tur bidrar till en tryggare vardag för barnen.

Vi ser att barn och unga här i Biskopsgården vill ha mer att göra på sin fritid, samtidigt som det finns olika föreningar och andra verksamheter som erbjuder många bra aktiviteter i området. Genom att öppna upp skolan och lägga dessa aktiviteter direkt när sista lektionen slutat och i skolornas lokaler, gör vi det enklare för alla barn att delta.

Skola som arena här på Landamäreskolan och Svartedalsskolan gör att du som barn, ungdom eller boende i området får testa en kostnadsfri och aktiv fritid och kanske hitta din väg in i föreningslivet.

Vill du som barn, ungdom, vårdnadshavare eller förening vara med, kontakta Linn Helenesdotter eller Beata Sandegård, se kontaktuppgifter nedan. 

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.

Aktiviteter på skolorna

Aktiviteterna på skolorna varierar mycket under året. Det kan handla om idrott, kultur, dialogkvällar för föräldrar, kulturcafé med mera. Tillsammans med bland annat föreningar, bostadsbolag, näringsliv, civilsamhälle, universitet och socialtjänst öppnas skolans lokaler till ett slags ”allaktivitetshus” för barn och vuxna i området.

Skola som arenas aktiviteter är alltid gratis och arrangeras utanför lektionstid.

Sommaraktiviteter

Mellan vecka 25-32, 21 juni-15 augusti, erbjuder Skola som arena olika aktiviteter på Landamäreskolan och i Sjumilahallen.  

Sommarkul på Landamäreskolan med Kim Sidefalk  

Tillsammans med tre unga ledare håller Kim Sidefalk i olika aktiviteter i sommar, allt ifrån spontanidrott inne i  gymnastiksalen till tipspromenad ute i skogen. Vid fint väder försöker vi vara ute så mycket som möjligt.  

Plats: Daggdroppegatan 28
Vecka: 26,27,31,32
Dag: Tisdag-fredag  
Tid: Klockan 11-14
Öppen aktivitet, ingen föranmälan krävs  

Frisk arena med Västra Hisingen basket Landamäreskolan
Spontanidrott  

Plats: Daggdroppegatan 28 (gymnastiksalen)
Tid: Vecka 25-32. Tisdagar och torsdagar klockan 10-12.
Ålder: 7-11 år
Ingen föranmälan krävs  

Frisk arena med västra Hisingen Basket Sjumilahallen
Spontanidrott 

Plats: Friskväderstorget 13 (Sjumilahallen)
Vecka: 25-32
Tid barn 7-11 år: Klockan 10-12 måndag, onsdag, fredag
Tid barn 12 +: Klockan 14-16 måndag, onsdag, fredag  

Ingen föranmälan krävs.

Fler aktiviteter på Hisingen

Det finns många roliga aktiviteter i staden under sommaren. Nästan alla är gratis. På Göteborgs stads kalendarium hittar du alla aktiviteter. goteborg.se/lovpahisingen

Kontakt:

Linn Helenesdotter, processledare, Skola som arena Svartedalsskolan och Landamäreskolan
Telefon: 0760-150376
E-post: Linn.helenesdotter@grundskola.goteborg.se

Beata Sandegård, samordnare Skola som arena Svartedalsskolan och Landamäreskolan, med särskilt ansvar för dialogkvällarna
Telefon: 0703-471459
E-post. Beata.sandegard@grundskola.goteborg.se