Här finns Skola som arena

Idag finns Skola som arena på nio skolor i Göteborg, på platser där barns uppväxtvillkor är utmanande och där det finns engagemang och intresse att utveckla ett områdesarbete från flera olika aktörer. Det finns ett stort intresse av att sprida arbetssättet till fler skolor och arbetet kommer att utvecklas vidare till fler områden i staden.