Anmäl fritidsaktiviteter för elever

Du är 1% klar med din anmälan

Steg 1 av 2 Påbörjat

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.

Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad.

Kontaktperson för aktiviteten

Hur vill du att vi kontaktar dig? Välj minst en

Ange ett korrekt telefonnummer. Exempel på format 031-123456, 0700-123456.

Ange e-postadress enligt fornamn.efternamn@foretag.se.

Verksamhetstyp

Vilken typ av verksamhet vill du anmäla? Välj en

Verksamhetens kontaktuppgifter

Annan verksamhet

Steg 2 av 2 Ej påbörjat