Vår förskola


Ditt barns tid på förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Vi vistas mycket utomhus, där det finns många möjligheter till lek och kreativitet. Vi vill att alla barn ska känna sig viktiga och förstå allas lika värde.

Våra tre avdelningar

På förskolan finns tre avdelningar – Granen, Hyddan och Kotten. På varje avdelning går barn i åldrarna 1-5 år.

Vår pedagogik - delaktighet och allas lika värde

På vår förskola vill vi att alla barn ska känna sig viktiga och delaktiga i vår gemenskap. Vår målsättning är att barnen ska känna och förstå allas lika värde oavsett ålder, kön, etnicitet och nationalitet. Vi vill att barnen genom våra olika aktiviteter och rutiner ska uppleva en lust och glädje i att utvecklas och lära.

Vi ser omsorg och lärande som två lika viktiga bitar för barnets utveckling och tror på långa och varaktiga relationer inom barngruppen och med de vuxna som finns omkring. Det är en anledning till att vi jobbar med 1-5-årsgrupper på alla avdelningar. 

Vi arbetar medvetet med att ge flickor och pojkar lika mycket utrymme och möjligheter att upptäcka, utforska och utveckla sina intressen och förmågor. Vi bygger verksamheten med barnens kompetens i fokus och ger barnen den tid de behöver för att utvecklas och lära.

Inne- och utemiljön bjuder in till både lek och vila

Förskolans miljö både inne och ute ger barnen stora möjligheter till lek, kreativitet och utmaning såväl som vila och avslappning.

Vi har ljusa lekrum med gott om plats på varje avdelning. I rummen finns det möjlighet till en mängd aktiviteter - skapa, bygga, dansa och mycket mer.

Vår gård är stor och det finns gott om plats för att springa, cykla och leka. Precis i anslutning till gården ligger skogen, där vi också spenderar tid att upptäcka och forska.

En dag på förskolan

Barnets dag på förskolan handlar om aktiviteter, lek och vila i en avvägd balans. Dagarna varierar förstås en del beroende på bland annat avdelning, veckodag och väder. Några fasta hållpunkter har vi dock varje dag och en typisk dag på Skogshyddegatan 23 kan se ut så här:

Kl. 7 - Förskolan öppnar.

Kl. 8 - Vi äter frukost tillsammans.

Kl. 8.30-10.45 - Vi leker inne eller ute, eller är i mindre aktivitetsgrupper beroende på avdelning.

Kl. 11.15 - Vi äter lunch tillsammans.

Kl. 12.15-13 - Någon form av vila, där vi läser saga eller lyssnar på band. De yngre barnen sover.

Kl. 13-14.30 - Vi leker ute eller inne beroende på vad vi gjort på förmiddagen.

Kl. 14.30 - Vi äter mellanmål tillsammans, ofta utomhus.

Kl. 15-17 - Inne- eller utelek.

Kl. 18 - Förskolan stänger.