Foto: Jessica Ohliw

Vår förskola


Förskolan Skillnadsgatan 41 ligger i ett naturskönt och lugnt område nära skogen. Det finns en ateljé på förskolan, där vi arbetar med bild och form. Vi arbetar med inkludering och mänskliga rättigheter. Vi tänker "ett hus, allas barn".

På förskolan Skillnadsgatan 41 lägger vi grunden för ditt barns fortsatta utveckling. På vår förskola sätter vi barnens lärande och utveckling i centrum.

Våra ledord är trygg, rolig och lärorik. Förskolan strävar efter en varm och glad atmosfär - det ska vara roligt att komma hit och att vara här. Vi erbjuder dig och ditt barn en inspirerande verksamhet med kunnig personal. Förskolan har fått höga värden i den barn- och föräldraenkät som genomförs varje år.

Våra avdelningar

Förskolan har fyra åldersuppdelade avdelningar, där Regnbågen och Trumman är för yngre barn i åldern 1-3 år medan Picasso och Paletten är för äldre barn i åldern 3-5 år. De barn som går på Regnbågen fortsätter i huvudsak till Picasso, medan barnen på Trumman i huvudsak fortsätter till Paletten. Personalgruppen består av engagerade barnskötare, förskollärare och lärare med annan inriktning. Vi arbetar aktivt med att dela in barnen i mindre grupper och sprider ut oss över vår pedagogiska inne- och utemiljö. Detta för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att alla barn ska komma till sin rätt. Förskolan har även en egen kock som lagar god och näringsriktig mat på plats.

Information och samverkan

Information och dialog är viktigt för att skapa och behålla en förtroendefull relation mellan förskolan och dig som förälder.

Du som förälder får information från och kan samverka med förskolan på följande sätt:

  • Terminsbrev från rektor
  • Föräldramöte en gång per år
  • Utvecklingssamtal en gång per år
  • Månadsbrev - varje avdelning skriver ett månadsbrev till dig som förälder med information om verksamheten
  • Digitalt forum för samråd med förskolan och föräldrarepresentanter från området en gång per termin
  • Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning av ditt barn

Dina synpunkter är viktiga, för det är tillsammans vi utvecklar förskolan.

Vi följer upp och utvecklar verksamheten

Förskolan ingår i enheten Kärralund. Hit hör även förskolan på Skillnadsgatan 36 och förskolan på Kärralundsgatan 19. Vi planerar, genomför, följer upp, analyserar, utvärderar och utvecklar verksamheten enligt riktlinjer för läroplanens krav på ett systematiskt kvalitetsarbete.

Därtill utgör Göteborgs Stads förhållningssätt utgångspunkter för verksamheten.