Foto: Peter Svenson

Vår förskola


Vår lilla gemytliga förskola ligger i ett naturskönt och lugnt område nära skogen. Vår profil är kamratskap och förskolans pedagoger har tydligt fokus på att bygga relationer med och mellan barnen och att skapa relationer med dig som förälder. Viktiga begrepp hos oss är stabilitet, traditioner och kontinuitet. Vi tänker "ett hus, allas barn".

På förskolan Skillnadsgatan 36 lägger vi grunden för ditt barns fortsatta utveckling. På vår förskola sätter vi barnens lärande och utveckling i centrum.

Förskolan strävar efter en varm och glad atmosfär - det ska vara roligt att komma dit och vara där. Våra ledord är trygg, rolig och lärorik och vi erbjuder dig och ditt barn en inspirerande verksamhet tillsammans med kunnig personal. Förskolan har fått höga värden i den barn- och föräldraenkät vi genomför årligen.

Våra avdelningar

Förskolan består av två åldersuppdelade avdelningar: Pärlan (yngrebarnsavdelning 1-3 år) och Kristallen (äldrebarnsavdelning 3-5 år). Barnen på Pärlan fortsätter på Kristallen vid övergången från yngre- till äldrebarnsavdelning.

Personalgruppen består av engagerade barnskötare, förskollärare och lärare med annan inriktning. Vi arbetar aktivt med att dela in barnen i mindre grupper och sprider ut oss över vår pedagogiska inne- och utemiljö. Detta för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att alla barn ska komma till sin rätt. Förskolan får god och näringsriktig mat levererad från kocken på förskolan Skillnadsgatan 41.

Information och samverkan

Information och dialog är viktigt för att skapa och behålla en förtroendefull relation mellan förskolan och dig som förälder.

Du som förälder får information från och kan samverka med förskolan på följande sätt:

  • Terminsbrev från rektor
  • Föräldramöte en gång per år
  • Utvecklingssamtal en gång per år
  • Månadsbrev - varje avdelning skriver ett månadsbrev till dig som förälder med information om verksamheten
  • Digitalt forum för samråd med förskolan och föräldrarepresentanter från området en gång per termin
  • Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning av ditt barn

Dina synpunkter är viktiga, för det är tillsammans vi utvecklar förskolan.

Förskolan ingår i enheten Kärralund. Hit hör även förskolan på Skillnadsgatan 41 och förskolan på Kärralundsgatan 19. Vi planerar, genomför, följer upp, analyserar, utvärderar och utvecklar verksamheten enligt riktlinjer för läroplanens krav på ett systematiskt kvalitetsarbete.

Därtill utgör Göteborgs Stads förhållningssätt utgångspunkter för verksamheten.