Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan ligger i Masthugget, mitt i backen av Kjellmansgatan på väg upp mot Masthuggskyrkan. På förskolan finns tre avdelningar för ca 45 barn i åldern 1-3 år: Lillstrumpan, Morrhoppan och Hoppetossan.

Personalen på förskolan består av 5 förskollärare, 1 barnskötare och 3 förskoleassistenter.

I området runt omkring finns flera lekplatser och grönområden. Förskolan ligger också nära de centrala delarna av staden där det finns ett stort kulturutbud. Vår inomhusmiljö har öppen planlösning där vi försöker skapa pedagogiska ”rum” i rummet med möjlighet till olika sorters lärandeaktiviteter.

Vår utemiljö består av en stor och kuperad gård som vi delar med förskolan Fyrmästaregången 6-8. På gården odlar vi och gör olika spännande aktiviteter.

En vanlig dag på förskolan innebär både inne-och utelek. Vi erbjuder olika pedagogiska aktiviteter kopplat till läroplan och vår kunskapsinriktning. För oss pedagoger är det viktigt att barnen känner sig trygga i förskolans miljö samt får lust till att leka och lära. På förskolan får barnen utveckla sin identitet och sina kompetenser för att ta med sig i ett livslångt lärande. Verksamheten är i ständig förändring och utveckling, där målet är att utforma en verksamhet som ser till den aktuella barngruppens behov.

Vi utvecklar vår organisation och pedagogiska arbetssätt med nyfikenhet, lyssnande och kreativitet där barnet står i centrum. I vårt utvecklingsarbete har vi just nu fokus på normkreativt förhållningssätt och håller på med ett arbete kring systematiskt kvalitetsarbete. Som grund för detta har vi läroplanen för förskolan och med inspiration av Reggio Emilias syn på barn- och lärmiljöer.