Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan ligger i Masthugget, mitt i backen av Kjellmansgatan på väg upp mot Masthuggskyrkan. Förskolan består av två byggnader och har fem avdelningar, Krabban, Sjöstjärnan, Maneten, Bergatrollet och Sandvargen.

När du söker plats på Skepparegången 1, kan ditt barn bli placerat på en avdelning på adress Skepparegången 1 eller Fyrmästaregången 6-8 beroende på ditt barns ålder. De yngre barnen går på Skepparegången och de äldre på Fyrmästaregången  med gemensam gård.

I området runt omkring finns flera lekplatser och grönområden. Förskolan ligger också nära de centrala delarna av staden där det finns ett stort kulturutbud. Vår utemiljö består av en stor och kuperad gård där vi odlar vi och gör olika spännande aktiviteter.

En vanlig dag på förskolan innebär både inne-och utelek. Vi erbjuder olika pedagogiska aktiviteter kopplat till läroplanen och stor vikt läggs vid att barnen känner sig trygga i förskolans miljö samt får lust till att leka och lära. Verksamheten är i ständig utveckling, där målet är att utforma en verksamhet som ser till den aktuella barngruppens behov. Pedagogerna samarbetar väl över avdelningsgränserna både kring praktiska och pedagogiska frågor.