Åldersgränser

Här finns information om åldersgränser som gäller i gym och vid gruppträning.

Gym

Från det år ett barn fyller 13 år

Får barnet träna själv på gymmet, efter genomgång med instruktör.

Från det år ett barn fyller 16 år

Får barnet träna själv, utan att gå en gyminstruktion.

Gruppträning

Från det år barnet fyller 13 år

Får barnet delta på alla gruppträningspass.