Konstgräsplan i Skatås i för dåligt skick - ersätts av grusyta

Publicerad 10 december 2019

Konstgräsplanen i Skatås ska tas bort och ersättas av en grusyta som kan användas för spel men också som arrangemangsplats eller uppställningsyta och parkering vid evenemang . Ytan är därför inte bokningsbar för tillfället.


Konstgräsplanen i Skatås ska tas bort och ersättas av en grusyta som kan användas för bollspel men också vid evenemang som löpartävlingar, skolfriluftsdagar eller cirkus. Platsen kan då användas både som arrangemangsplats, men också som avlastningsyta eller tillfällig parkering (ej besöksparkering). Ytan kommer även fortsättningsvis att vara ett bokningsbart idrottsområde.

Ur miljösynpunkt kan konstgräset i Skatås inte vara kvar i befintligt skick. Planen var fram till våren 2018 föreningsägd och var redan då i dåligt skick och inga åtgärder hade gjorts för att minska spridningen av gummigranulat till naturen. Detta är särskilt allvarligt då planen ligger i ett område som är riksintresse för friluftslivet och naturreservat.

Att byta ut konstgräset mot nytt är inte aktuellt eftersom idrotts- och föreningsnämnden inte har avsatt pengar för detta.

Idrotts och föreningsförvaltningen bedömer att de som bokat planen tidigare kan få plats på andra konstgräsplaner inom ett rimligt avstånd, exempelvis Överåsvallen, Härlanda Park, Heden, Gamlestadsvallen, Lemmingvallen och Kviberg.