Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan Skanstorget har en avdelning med barn i åldrarna 1 – 3 år. Förskolan ligger på en innergård i mysiga Haga.

På förskolan arbetar tre pedagoger, två förskollärare och en barnskötare. Vi är ute på vår gård varje dag, där vi kan använda olika lekmaterial, lekhus och sandlåda. På vår förskola arbetar vi aktivt för en hållbar utveckling och är Grön Flagg certifierade. Vi sopsorterar tillsammans med barnen och mycket av maten är både ekologisk och vegetarisk.

Vi tycker om att arbeta med olika estetiska uttrycksformer som bild, dans, musik och sagor, men använder oss även av digitala verktyg. Vi delar under dagen upp oss så mycket som möjligt för att skapa en pedagogisk verksamhet som passar alla barn.

I vår verksamhet ser vi barn som kompetenta individer som ska få möjlighet att upptäcka, undersöka och utvecklas i sin egen takt, utifrån egna förutsättningar och intressen. Barns olikheter ser vi som positivt och som ska mötas med öppenhet, likvärdighet och respekt.