Mat och matsedel

Här finns information om maten som serveras på förskolan. Behöver ditt barn specialkost eller har allergier ska du berätta det för oss i personalen.

Maten lagas i närheten

Vår goda mat lagas på Guldhedsskolan och levereras varje dag till förskolan. En stor del av råvarorna är ekologiska.

Näringsriktig och vällagad mat

Barnen på Centrums förskolor serveras varje dag god, vällagad och näringsriktig mat. En stor andel av våra livsmedel är ekologiska.

Matsedel uppsatt på förskolan

Förskolans matsedlar sätts upp på en väl synlig plats på förskolan.

Olika sorters mat

Måltiden är en del i det pedagogiska arbetet och ska vara lugn och trivsam. Vi erbjuder barnen olika sorters mat och de bestämmer själva vad och hur mycket de vill äta, men uppmuntras att äta och smaka.

Så lite söta livsmedel som möjligt

I enlighet med Livsmedelverkets råd för förskolor och rekommendationer från tandläkare serverar vi livsmedel med så lite socker som möjligt.

Specialkost i stadsdelen Centrum

Här finns länkar till informationsblad och intygsblanketter för specialkost. Blanketterna gäller för förskolor i stadsdelen Centrum. 

Blankett: Om du är pedagog med behov av specialkost

Blankett: För barn som behöver specialkost

Information: About regulations concerning special dietary needs in preschool and elementary school

Form: Attestation of special dietary needs for children

Behov av specialkost

Om ditt barn behöver få särskild mat, specialkost, är det viktigt att du berättar det för personalen när barnet börjar i skolan. Det finns två skäl till att få specialkost: antingen på grund av sjukdom eller på grund av religiösa/etiska skäl. Om det är på grund av sjukdom behövs intyg från behandlingsansvarig läkare alternativt ett registerutdrag ur barnets vårdjournal.

Förbjudet med nötter, jordnötter, mandel och sesam

Det är förbjudet att ta in och att servera nötter, jordnötter, mandel och sesam i skolorna och förskolorna i Göteborg. Förbudet gäller alla lokaler, hela dygnet och alla veckans dagar. Detta för att nötter, jordnötter och sesam kan utlösa svåra och livshotande reaktioner hos den som har allergier. Risken att förväxla nötter med mandel i mald och hackad form är stor, därför gäller förbudet även mandel.

Affisch - Förbud mot nötter, jordnötter, mandel och sesam i förskolor

Måltidsprogrammet för Göteborgs Stad

Oavsett var du bor i staden ska du serveras en måltid som är god, nyttig, miljöanpassad och lustfylld – lagad och serverad av kunnig och serviceinriktad personal. Helst ska den överträffa dina förväntningar. I Måltidsprogrammet för Göteborgs Stad finns mer information.

Måltidsprogrammet

Miljömåltider

Varje år serveras cirka 19 miljoner måltider inom skola, vård och omsorg i Göteborg. Maten har en stor miljöpåverkan och därför är målet att öka andelen miljömåltider som serveras i stadens verksamheter. Miljömåltider