Barnets trygghet

I förskolan ska alla barn känna sig trygga. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka sådana händelser. Planen finns i PDF-dokumentet längre ner på sidan.

Om du inte är nöjd

Om du eller ditt barn upplever något problem i förskolan är det oftast bäst att prata direkt med oss i personalen eller med förskolechefen. Det är förskolechefen som ska se till att barnen får det stöd de behöver och är den person som beslutar om olika åtgärder. Oftast är detta det enklaste och snabbaste sättet att lösa problemen.

Om du upplever att du inte blir lyssnad på kan du gå vidare och kontakta områdeschefen för förskolan i din stadsdel, kontaktuppgifter kan du få från oss eller om du kontaktar stadens kontaktcenter.

Om du misstänker att en förskola inte följer de lagar och regler som finns, till exempel när det gäller mobbning och kränkande behandling kan du göra en anmälan till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen.