Fotograf: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan Sjupundsgatan 26 ligger i tillfälliga paviljonger. I augusti 2022 ska barngrupperna flytta tillbaka till Orkestergatan 35, där det byggs en ny förskola.

Om verksamheten

Från Orkestergatans förskola kommer avdelningarna Trumman och Trumpeten för yngre barn samt Flöjten och Triangeln, för äldre barn. Dessutom har vi öppnat avdelningarna Fiolen och Fagotten.

Vi arbetar aktivt för en varm gemenskap med samverkan och samarbete mellan avdelningarna. Förskolan är byggd i två plan och varje avdelning är uppdelad i olika rum där barnen kan vara i mindre grupper.

Vi är en multikulturell förskola och vi vill tillsammans med vårdnadshavare och barn skapa bra förutsättningar för att varje barn lär och utvecklas på bästa sätt i en lustfylld miljö.

Vårt arbete med demokratiska värderingar och begrepp som ansvar, hänsyn och empati är viktiga för att barnen ska visa respekt för varandra och alla andra människor. Vår målsättning är trygga och glada barn som har roligt tillsammans och känner att jag kan, jag duger.

Vi samarbetar med grundskolorna i området. En gemensam syn på kunskap och lärande lägger grunden för en trygg övergång mellan förskola och skola.

Rolig och utmanande gård

Vi lägger stort fokus på utevistelsen och är ute så mycket vi kan under dagen. Gården är anpassad efter barnens olika utvecklingsfaser för att utmana dem till en utforskande lek. Här finns barnens egna odlingar som de följer under året samt olika lekställningar. Vi har sand och gräs att leka på samt asfalt för att cykla eller spela bandy på.

Vi sorterar vårt skräp och arbetar aktivt med barnen kring miljöfrågor.

Utbildad personal med erfarenhet och kunskap av språkutveckling

Vi som arbetar här är utbildade barnskötare och förskollärare. IT används som ett naturligt inslag i verksamheten. Dator, surfplattor och smartboards används som hjälp- och kommunikationsmedel för att nå våra uppsatta mål.

Viktig dialog mellan föräldrar och pedagoger

Vi på förskolan Sjupundsgatan 26 värnar om att lägga stort fokus på kontakt med er vårdnadshavare och arbetar för en öppen kommunikation dagligen vid lämning och hämtning. Eftersom förskolan är ett komplement till hemmet är ett väl fungerande föräldrasamarbete viktigt. En öppen och förtroendefull relation är en förutsättning för vårt arbete.

All information och dokumentation sker via vår plattform Hjärntorget. Som vårdnadshavare blir du delaktig i barnens vardag genom att vi visar och berättar vad vi gör i dokumentationsloggboken.

Ett till sätt att medverka och påverka är via lokalt brukarråd som har möten två gånger per termin samt engagemang i det centrala brukarrådet. Här diskuteras verksamhetsfrågor som är viktiga för området tillsammans med rektorer.