Kontaktuppgifter

Telefon
031-366 62 30
Besöksadress
Friskväderstorget 13
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Kontakt
Expedition
Tillgänglighetsinformation

Expedition

Telefon
031-366 62 30
Kontakt
Cristian Popescu

Från och med 2020-01-01 kan du bara sjukanmäla ditt barn på Hjärntorget. Länk till Hjärntorget

Rektor Sjumilaskolan F-3

Telefon
031-366 68 93
Kontakt
Hanne Cecilie Engh

Rektor Sjumilaskolan 4-6

Telefon
031-366 50 37
Kontakt
Ida Wahlqvist

Rektor Sjumilaskolan 7-9, tillförordnad

Telefon
031-366 50 37
Kontakt
Ida Wahlqvist

Intendent

Telefon
072 855 43 07
Kontakt
Marcus Sundström

Skolsköterska 4-9

Telefon
079-062 14 41
Kontakt
Åsa Sjöstedtl

Skolsköterska F-3

Telefon
031-367 35 41, 0706-52 03 19
Kontakt
Suzanne Glud

Skolkurator 4-9

Telefon
031-367 36 85, 073-666 01 90
Kontakt
Sara Carlsson Hägglund

Skolkurator F-3

Telefon
031-366 49 35, 070-764 40 01
Kontakt
Binta Loe

Speciallärare 4-9

Telefon
072-534 29 06
Adress
Friskväderstorget 13
Kontakt
Angelica Hultsbo

Specialpedagog F-3

Telefon
031-366 62 30, 070-208 07 06
Adress
Friskväderstorget 13
Kontakt
Johanna Söderberg

Förskoleklasser

Telefon
031-366 62 30

Förskoleklass A, telefon 072-534 29 13
Förskoleklass B: telefon 031-366 61 52 / 072-534 29 17
Förskoleklass C:telefon 070-202 02 62
Förskoleklass D, telefon 072-856 60 96

Fritidsansvarig

Telefon
0725-34 29 12
Kontakt
Oscar Penate

Fritidshem

Solen: 031-366 61 52
Månen grupp 1: 070-051 65 48
Månen grupp 2: 070-053 86 60
Stjärnan: 031-367 35 60/ 070-054 28 96
Morgonfritidshem telefontid mellan klockan 06 - 08: 031-366 61 52
Kvällsfritidshem telefontid mellan klockan 16.00-18.00: 031-366 61 52.

Vaktmästare

Telefon
070-734 14 38
Kontakt
Robert Olausson

Hitta hit