Foto: Susanna Strömberg

Vår skola

Sisjöskolan är en liten naturnära skola i norra Askim. Här går cirka 180 elever från förskoleklass till årskurs 3. Vår skola ligger i nära anslutning till fina naturområden som är en naturlig del av vår lärmiljö. Vi har en stor lummig skolgård som inbjuder till olika aktiviteter, såsom kojbygge på raster och utomhuspedagogik på skoltid.

Skolans profil

För oss som arbetar på Sisjöskolan är trygghet och gemenskap är grunden för elevernas lärande. Vi vill också ge barnen den bästa starten på sin skolresa. Det innebär att vi vill att alla elever känner att de räknas, är behövda och får påverka sin skolgång. Vi vill rusta dem med kunskaper och förmågor som de behöver för att möta sin framtid. Vi har väl fungerande elevråd, matråd och fritidsråd.

Vårt arbetssätt

På Sisjöskolan varvar vi vår undervisning och genomför lektioner både inomhus och utomhus. Det ska kännas lika naturligt för eleverna att ha ett arbetspass ute som inne.

Vi ser utomhuspedagogiken som ett komplement och en variation till den mer traditionella undervisningen och utnyttjar uterummets olika lärandemiljöer för att knyta samman teori och praktik. Ofta är det först när man gör något praktiskt som man verkligen förstår hur det fungerar.

På Sisjöskolan tror vi på att hälsa och lärande går hand i hand. Hälsotema är därför en återkommande aktivitet på skolan och innefattar allt från fysiska aktiviteter till vänskap och att må bra inombords.

Läsning är central och återkommer i alla ämnen.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Vi har väl fungerande elevråd, matråd och fritidsråd där eleverna får vara med och säga sina åsikter om sin skolgång.

Vi vill gärna samarbeta med dig som vårdnadshavare och det finns flera sätt för dig att göra din röst hörd. Om du har synpunkter eller idéer får du gärna ta upp dem direkt med ditt barns lärare eller med rektorn.

Brukarråd för vårdnadshavare

Du kan också engagera dig i vårt brukarråd. Brukarrådet träffas två gånger per termin. På mötena informerar vi om skolans verksamhet och ekonomiska läge, vi diskuterar utvecklingsfrågor, likabehandlingsarbete och tryggheten på skolan. Vi rådfrågar även er vårdnadshavare i olika frågor.

Sisjöskolans skolförening är en ideell förening som bildades 1993. Föreningens syfte är att vara ett komplement till brukarrådet och har som syfte att främja gott samarbete mellan skolans personal och vårdnadshavare. Föreningen stöttar och bidrar både praktiskt och ekonomiskt med det lilla extra till elevernas skolgång. Föreningen har bland annat anordnat Sisjöskolans dag, städdag, besök till Universeum för elever i årskurs 2, bekostat resa till en forntidsby för elever i årskurs 3 och köpt böcker till eleverna.

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Sisjöskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.