Till innehåll
Foto: Aldis Einarsdóttir

Sisjöskolan F-3

Välkommen till Sisjöskolan

Sisjöskolan är en liten naturnära skola i norra Askim. Här går cirka 180 elever från förskoleklass till årskurs tre. Vi har en stor lummig skolgård som inbjuder till olika aktiviteter, såsom kojbygge på raster och utomhuspedagogik på skoltid.

Aktuellt

Information om förändringar för skolenheter från höstterminen 2021

Publicerad 30 november 2020
Politikerna i grundskolenämnden har beslutat om förändringar för skolenheter som finns på samma adress från att läsåret startar hösten 2021. Sisjöskolan berörs inte av beslutet. Läs mer här om varför vi gör förändringarna och vilka skolor som berörs.

Bättre raster ökar kvaliteten i undervisningen på Sisjöskolan

Publicerad 7 maj 2019
På Sisjöskolan i Askim uppstod ofta konflikter på rasterna. Då fick fritidspedagogen Kristian Kjäll avsatt tid för att planera in aktiviteter och köpa in nya uteleksaker. Sen dess har konflikterna minskat och lektionerna blivit bättre.
${loading}