Om Sirius

Här har vi plats för cirka sju deltagare inom autismspektrum och med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Arbetssätt och metoder

Vi använder av oss av lågaffektivt bemötande och alternativ kompletterande kommunikation (AKK) i form av bilder och tecken som stöd.

Vi har kompetens inom autismspektrumtillstånd och digital kompetens inom välfärdsteknik.

Personal och kompetens

Här arbetar två stödassistenter och en stödpedagog. Vi har tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut.

Lokaler

Lokalerna ligger på bottenvåningen i ett flerfamiljshus.

Inne

Vi har gemensamma utrymmen men också tillgång till egna rum. Vi har ett sinnesrum för avkoppling och ett kök där vi äter lunch.

Ute

Det finns fina promenadområden i närheten.

Res hit

Åker du spårvagn ska du kliva av vid Aprilgatan eller Januarigatan.
Åker du med färdtjänst kan de stanna utanför dörren.
Det finns parkering i närområdet.