Om Sirius


Här har vi plats för cirka sju deltagare inom autismspektrum och med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Arbetssätt och metoder

Vi använder av oss av lågaffektivt bemötande, motiverande samtal, tydliggörande pedagogik och alternativ kompletterande kommunikation (AKK) i form av bilder och tecken som stöd. Vi arbetar med kognitiva hjälpmedel såsom timstock och scheman.

Personal och kompetens

Här arbetar två stödassistenter och en stödpedagog. Vi har tillgång till sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Personal talar svenska, engelska och turkiska.

Lokaler

Lokalerna ligger på bottenvåningen i ett flerfamiljshus.

Inne

Vi har gemensamma utrymmen men också tillgång till enskilda rum. Vi har ett sinnesrum för avkoppling, en ateljé och ett kök där vi äter lunch.

Ute

Det finns fina promenadområden i närheten. Vi har en uteplats med en liten trädgård för plantering.

Res hit

Åker du spårvagn ska du kliva av vid Aprilgatan eller Januarigatan. Använd Västtrafiks reseplanerare för att se ungefärlig resetid. 

Åker du med färdtjänst kan de stanna utanför dörren. Det finns också parkering i närområdet.