Vår förskola

Siriusgatan 4–10 öppnar igen den 5 oktober efter renovering. Under tiden har vi vår verksamhet i lokaler på Julianska gatan 8 i Kortedala. Renoveringen beräknas vara klar hösten 2022. Vår förskola har två avdelningar. Vi samarbetar mellan avdelningarna vilket skapar trygghet och ett bra arbetsklimat för både barn och pedagoger.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att se till att ditt barn får en god omsorg samt en meningsfull vistelsetid på förskolan med mycket glädje och lärande. Förskolan och du som vårdnadshavare ska samarbeta och bygga grunden till ett livslångt lärande. Vi vill att ditt barn ska bli bästa versionen av sig själv en stark och empatisk individ som med sina kunskaper och personliga egenskaper kan bidra till vår stads utveckling i framtiden.

Du som vårdnadshavare kan förvänta dig detta av oss:

  • Att du och ditt barn blir bra bemött varje dag.
  • Att ditt barn blir omhändertaget på ett kärleksfullt och respektfullt sätt.
  • Att vi alltid tänker på barnets bästa i första hand.
  • Att barnet får en rolig och lärorik dag på förskolan.
  • Att vi följer läroplanen för förskolan och barnkonventionen.
  • Kommunikation om det som händer på förskolan genom dagliga samtal, månadsbrev och digitala plattformar avsedda för förskolan.

Avdelningar

Smaragden för barn 1–3 år och Diamanten för barn 3–6 år.

Förskolans byggnad

Förskolan ligger i ett bostadsområde med lokaler i markplan, vilket gör det lättillgängligt. Pedagogerna ser till att miljön inomhus ständigt utvecklas utifrån barnens behov och intressen.

Utemiljön

Området nära förskolan är en viktig resurs då vi är mycket utomhus med barnen. Vi är ute i skogen och tar promenader. Förskolans utemiljö bjuder in till fantasifulla lekar och ger goda möjligheter för barnen att träna sin motorik. Tillsammans med barnen gör vi ofta utflykter till Galaxen, en lantgård som ligger i närheten.

Personal

Vi samarbetar mellan avdelningarna vilket skapar trygghet och ett bra arbetsklimat för både barn och pedagoger. På Siriusgatan talar flera av pedagogerna, förutom svenska och engelska, ett språk till. Exempel på språk är somaliska, arabiska, kurdiska och bosniska.  

Vårt arbetssätt

Det är barnens nyfikenhet, erfarenhet, intressen och behov som ligger till grund för det pedagogiska arbetet. Alla barn är olika och har olika behov. Hos oss får varje barn möjlighet att i trygghet och tillsammans med andra, lära och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. Barnen förbereds på att möta och hantera olika situationer för framtiden, som till exempel inför skolstart.

Flerspråksundervisning stärker språkutvecklingen

På förskolan stärker vi barnens språkutveckling och lärande genom språk- och kunskapsfrämjande arbetssätt. Flera av pedagogerna på förskolan är flerspråkiga. Vi arbetar med språkutveckling med modersmål som grund. Det är positivt att barnen får träna sitt modersmål på förskolan, eftersom det kan bidra till att stärka deras identitet och självkänsla men även stärka deras kunskaper i svenska språket. Vi ser barnens bakgrund och erfarenheter som en tillgång för alla. Arbetssättet är språk-, identitets- och kunskapsutvecklande. Vi använder oss tydliggörande pedagogik för att stärka språket ytterligare.

Maten på förskolan

Maten lagas på Galaxens förskola och kommer till oss varje dag.

Vi arbetar för en bättre miljö

Förskolan är miljödiplomerad. Vi vill ha en giftfri förskola och jobbar kontinuerligt med att göra oss av med allt som innehåller skadliga ämnen.